Scheldemonden

Loodsenassociatie Scheldemonden

Loodsenassociatie Scheldemonden

De registerloodsen in de regio Scheldemonden zijn (bedrijfsmatig) georganiseerd in maatschapsverband: de Loodsenassociatie Scheldemonden (LAS) waarbij Nederlands Loodswezen B.V. optreedt als beherend vennoot. De dagelijkse aansturing van de LAS ligt in handen van het managementteam regio Scheldemonden en dit team legt periodiek verantwoording af aan de Vergadering van Vennoten.

Samenstelling managementteam regio Scheldemonden en zittingsduur
Naam Functie Verkozen per*
Rooster van aftreden
G.B.P. (Georg) Jaburg
Voorzitter 26 april 2022 (2)
April 2026
B.F.R. (Bastiaan) Bijvank
Manager Operaties
3 juni 2020 (2)
Juni 2024
C. (Cees) Stam
Coördinator Loodswezen Informatie Systeem (LIS)
3 juni 2020 (2)
Juni 2024
H.F. (Ferry) de Vos
Regiocontroller*  -  -

* Vaste medewerker in dienst van Nederlands Loodswezen B.V.

Vaste adviseur van het managementteam regio Scheldemonden is:
  • A. (Bram) Jobse, stafmedewerker Beleid en Juridische Zaken regio Scheldemonden