Scheldemonden

Loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart (Nederlandse havens)

Loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart (Nederlandse havens)

Loodswezen Vlissingen - Westerschelde
Loodswezen regio Scheldemonden


Teneinde vertraging van uw schip te voorkomen is het noodzakelijk uw loodsbestelling voor uitgaande scheepvaart tijdig door te geven aan het Loodswezen.

  • Het is verplicht de loodsbestelling voor uitgaande scheepvaart ten minste 3 uur vóór vertrek vanuit een Nederlandse haven aan te melden. 
  • Wijzigingen op loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart van 1½ uur of meer dienen te worden gemeld. 
  • Loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart behoren rechtstreeks te worden gestuurd aan het Loodswezen.

Loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart:
scheldepilot@loodswezen.nl
Telefoon: +31 (0)118 48 95 02
Fax: +31 (0)118 41 23 21
(Alleen te gebruiken door gezagvoerders)

Loodsbestellingen voor uitgaande scheepvaart bestaan uit:
A (Alfa) naam schip en naamsein
B (Bravo) datum en tijd van vertrek in UTC
I (India) haven van vertrek
J (Juliett) loods vereist / nodig bij haven van vertrek
O (Oscar) maximum diepgang
T (Tango) agent
U (Uniform) - lengte over alles - bruto tonnenmaat
X (X-ray) opmerkingen