Scheldemonden

Tarieven 2024

Tarieven 2024

Op 20 december 2023 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2024. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 8,86% vastgesteld. 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-886-2024

 

LOODSGELDTARIEVEN 2024
Engels: Pilotage Tariffs 2024 - River Scheldt.pdf 

Nederlands: Loodsgeldtarieven 2024 - regio Scheldemonden.pdf

Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld. 

 

VASTSTELLING TARIEVEN 

Vanaf 1 januari 2014 geldt in Nederland een uniforme tariefstructuur voor het loodsgeld. De tariefstructuur bestaat uit een vast basistarief (het S-tarief) en een variabel trajecttarief (het T-tarief). 

Starttarief (S) 
Het starttarief (S) is het vaste basistarief (vast) voor het aan boord brengen en van boord halen van de loods en ter dekking van de vaste kosten van het Loodswezen. Dit tarief is gebaseerd op de actuele diepgang en is gedifferentieerd op basis van het beloodsingspunt (verhaalreis, kruispost of rendez-vous). 

Trajecttarief (T) 
Het trajecttarief (T) is een variabel, dat start vanaf het moment dat de loods aan boord stapt tot aan het moment dat het schip afmeert aan de kade. Gebaseerd dus op ‘de gemiddelde tijd loods aan boord’. Hiermee wordt dus meer rekening gehouden met het af te leggen traject en de tijd dat een loods aan boord is. 

Additionele tarieven (A) 
Additionele tarieven (A) gelden voor bijzondere reizen. Hieronder vallen bijvoorbeeld bijzondere transporten, ijsgang of inzet van meerdere loodsen. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). De tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW.  

CONTACT 

Voor vragen over de tariefstructuur of een factuur kunt u contact opnemen met de afdeling Loodsgeld via +31(0)118 489 500

of pilotagedues.sm@loodswezen.nl.