Scheldemonden

Loodsenassociatie Scheldemonden

Loodsenassociatie Scheldemonden

De registerloodsen in de regio Scheldemonden zijn (bedrijfsmatig) georganiseerd in maatschapsverband: de Loodsenassociatie Scheldemonden (LAS) waarbij Nederlands Loodswezen B.V. optreedt als beherend vennoot. De dagelijkse aansturing van de LAS ligt in handen van het managementteam regio Scheldemonden en dit team legt periodiek verantwoording af aan de Vergadering van Vennoten.

Samenstelling managementteam regio Scheldemonden en zittingsduur
Naam Functie Verkozen per
Rooster van aftreden
G.B.P. (Georg) Jaburg
Voorzitter 26 april 2022 (2)
April 2026
G.C. (Gerlof) Bosker
Manager Operaties
5 juni 2024
Juni 2028
P.R. (Persyn) van de Veire
Coördinator Loodswezen Informatie Systeem (LIS)
5 juni 2024
Juni 2028
H.F. (Ferry) de Vos
Regiocontroller*  -  -

* Vaste medewerker in dienst van Nederlands Loodswezen B.V.
- De toevoeging (2) achter een datum waarop een MT-lid is verkozen, duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).

De toevoeging (2) achter een datum waarop een MT-lid is verkozen duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).


De toevoeging (2) achter een datum waarop een MT-lid is verkozen duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).

Vaste adviseur van het managementteam regio Scheldemonden is:
  • A. (Bram) Jobse, stafmedewerker Beleid en Juridische Zaken regio Scheldemonden