Scheldemonden

Frequentiekorting

Het verlenen van frequentiekorting op de loodsgelden wordt geregeld in het Besluit markttoezicht registerloodsen (hierna te noemen: BMR). Op basis van artikel 4.9 BMR verleent Nederlands Loodswezen B.V. een frequentiekorting op de loodsgelden voor Nederlandse wetschepen  uitgedrukt in een percentage. Deze frequentiekorting loodsgeldtarieven wordt berekend over het toepasselijke S-, T-tarief en A-tarief per zeehavengebied. Het schema met de percentages wordt jaarlijks op basis van artikel 4.7 BMR vastgesteld door de ACM. 

Frequentiekorting op het loodsgeld wordt pas toegekend als aan alle voorwaarden is voldaan. De frequentiekorting wordt geëffectueerd vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag of wijziging is ingediend. 

Uitvoeringsvoorwaarden
In de door de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie op 11 juli 2017 vastgestelde Uitvoeringsvoorwaarden staat beschreven onder welke voorwaarden frequentiekorting kan worden aangevraagd en toegekend. 
Bekijk: Uitvoeringsvoorwaarden frequentiekorting.pdf

Aanvragen
Frequentiekorting voor (clusters van) zeeschepen kunt u aanvragen via de Excel formulieren.
Download: Frequentiekorting Formulieren I en II 14.xls