Scheldemonden

Loodsgeldtarieven 2023 - regio Scheldemonden

Scheldemonden - 30 dec 2022

Op 15 december 2022 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2023.
De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,03% vastgesteld. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-303-2023

Online calculator
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend. Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2023 geldende tarieven.

Frequentiekorting
Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast:
Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting.pdf
Frequentiekorting aanvraagformulieren I en II 14.xls

Download de nieuwe PDF tariefbrochures 2023:
Tarieven 2023 - Loodswezen Noord.pdf
Tarieven 2023 - Loodswezen Amsterdam-IJmond.pdf
Tarieven 2023 - Loodswezen Rotterdam-Rijnmond.pdf
Tarieven 2023 - Loodswezen Scheldemonden.pdf (Engels) 
Tarieven 2023 - Loodswezen Scheldemonden.pdf (Nederlands)


Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat.

Contact regio's en calculator:
Noord
Amsterdam-IJmond
Rotterdam-Rijnmond
Scheldemonden