Scheldemonden

Nieuw embleem

Loodswezen NL - 21 apr 2022

Afgelopen woensdag waren tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) bijzondere gasten aanwezig. De heer jonkheer De Savornin Lohman, de heer jonkheer Van Rijckevorsel van Kessel en de heer Scheidius van de Hoge Raad van Adel, overhandigden tijdens deze ledenvergadering aan voorzitter Joost Mulder het wapendiploma met daarop het nieuwe embleem van de Nederlandse Loodsencorporatie.

Jarenlang werd verondersteld dat het wapen wat de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) voerde aan hen toebehoorde. Echter, collega Marc Tijthoff (voormalig secretaris van de NLc) ontdekte dat het wapen  in bruikleen was van de marine. Het ronde schild met daarop de afbeelding van de letters Loodswezen en de twee ankers met de loodlijn (ook afgebeeld op de welbekende zilveren loodsmanstekens) is echter onlosmakelijk verbonden met het korps van registerloodsen door de gehele historie van het Nederlands Loodswezen heen. Als gevolg hiervan is de weg ingeslagen om een nieuw wapen voor de Nederlandse Loodsencorporatie te verkrijgen. Aangezien de NLc een publiekrechtelijke beroepsorganisatie is (en daarmee een overheidsinstelling) heeft de algemene raad in 2021 bij de Koning een verzoek ingediend voor een eigen embleem. Op dit verzoek heeft de Koning op 14 oktober 2021 bij Koninklijk Besluit positief besloten. Op basis van dit besluit heeft de Hoge Raad van Adel een nieuw embleem ontworpen voor de NLc. De wapenspreuk is gelijk gebleven en luidt ‘Non Dormit Qui Custodit’, hetgeen betekent ‘Hij die waakt slaapt niet’.

Met dit embleem wordt uitdrukking gegeven aan de verbondenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid van alle registerloodsen in Nederland. Het dient tevens ter versterking van de onderlinge band van de registerloodsen die samen de Nederlandse Loodsencorporatie vormen.