Scheldemonden

Loodswezen jaarverslag

Loodswezen NL - 10 jun 2021

Het Nederlands Loodswezen is de nationale maritieme organisatie die 24 uur per dag uitvoering geeft aan de loodsplicht. Ieder jaar worden tijdens ruim 90.000 loodsreizen kapiteins van zeeschepen bij de veilige navigatie van hun schip terzijde gestaan door een registerloods. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid, toegankelijkheid en het economisch succes van de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de Schelde.  
 
De COVID-19-pandemie maakte ook voor het Loodswezen het jaar 2020 in alle opzichten bijzonder. Het virus had een grote weerslag op de loodsdienstverlening. Toch hebben we samen met onze publieke en private partners, de 24/7 toegankelijkheid van de Nederlandse zeehavens gegarandeerd. Een resultaat waar we trots op zijn.  
 
Voor meer inzicht in de werkzaamheden en de achtergronden van het Loodswezen in het afgelopen jaar verwijzen graag naar het publiek jaarverslag over 2020. Het jaarverslag is online te raadplegen en te downloaden op www.jaarverslagloodswezen.nl.  

https://youtu.be/RJl-wIinrYk