Scheldemonden

Loodsgeldtarieven 2021

Scheldemonden - 29 dec 2020

Op 9 december 2020 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2021. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,41% vastgesteld. Deze tariefwijziging wordt met name veroorzaakt door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2021 beraamd is. 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-3-procent-in-2021


ONLINE CALCULATOR
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend.  
Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2021 geldende tarieven. FREQUENTIEKORTING
Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast:


Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat. CONTACT EN REGIO'S EN CALCULATOR: