Scheldemonden

Tarieven 2020 Scheldemonden

- 01 jan 2020

LOODSGELDTARIEVEN 2020 

Loodswezen NL - 24 december 2019 

 

Op 6 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2020. Door middel van deze brief willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de ACM een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,03% heeft vastgesteld. Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2020 beraamd is. Daarnaast zijn de percentages in de matrix Frequentiekorting conform het unanieme advies van de sector aangepast (afbouw tabel 2017 naar tabel 2013 over 3 jaar in 3 gelijke stappen; voor 2020 bedraagt de maximale korting daardoor 38,00%).  

 

Het Tariefbesluit kunt u raadplegen op de website van ACM: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-12/besluit-loodsgeldtarieven-2020.pdf.

 

ONLINE CALCULATOR
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend.  
Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2020 geldende tarieven. 

 

FREQUENTIEKORTING

Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast: 

 

TARIEFBROCHURES 2020

 

CONTACT REGIO'S EN CALCULATOR