Scheldemonden

Loodsbestellingen voor inkomende scheepvaart

Loodsbestellingen voor inkomende scheepvaart

Loodsdienst Vlissingen - Westerschelde
Loodswezen regio Scheldemonden

Teneinde vertraging van uw schip te voorkomen is het noodzakelijk uw loodsbestelling tijdig door te geven aan het Loodswezen. Hiervoor gelden de volgende aanwijzingen:

  • Het opgeven van een loodsbestelling voor inkomende scheepvaart is verplicht en dient tenminste 6 uur vóór aankomst loodskruispost te zijn gemeld.
  • Wijzigingen op een loodsbestelling voor inkomende scheepvaart van 2 uur of meer dienen te worden gemeld.
  • Loodsbestellingen behoren door de gezagvoerder rechtstreeks aan het Loodswezen te worden verstuurd.

Bestemming Nederland:

Loodsbestellingen voor inkomende scheepvaart: Loodswezen Vlissingen (NL)
Alleen te gebruiken door gezagvoerders:
scheldepilot@loodswezen.nl
Telefoon: +31 (0)118 48 95 02
Fax: +31 (0)118 41 23 21

Bestemming België:

Inkomend via Loodskruispost Steenbank: Loodswezen Vlissingen (NL)
Alleen te gebruiken door gezagvoerders:
scheldepilot@loodswezen.nl
Telefoon: +31 (0)118 48 95 02
Fax: +31 (0)118 41 23 21

Inkomend via Loodskruispost Wandelaar: Vlaams Loodswezen DAB
Alleen te gebruiken door gezagvoerders:
orderpilot@loodswezen.be
Telefoon: +32 (0)9 250 57 14
Fax: +32 (0)9 251 63 21

Loodsbestellingen voor inkomende scheepvaart bestaan uit:
A (Alfa) naam schip en naamsein
B (Bravo) datum en aankomsttijd in UTC
I (India) bestemming
J (Juliett) loods vereist / nodig op loodskruispost Steenbank of Wandelaar
O (Oscar) maximum diepgang T (Tango) agent
U (Uniform) - lengte over alles - bruto tonnenmaat X
(X-ray) opmerkingen

Verkeerscentrale Steenbank VHF 64 Telefoon: +31 (0)118 424 760 / 790 Verkeerscentrale Kwintebank / Wandelaar VHF 65 Telefoon: +32 (0)50 55 08 01